Afscheidsrituelen

De kracht van rituelen schuilt in de eenvoud, de herkenbaarheid en het persoonlijke. Goede afscheidsrituelen geven ruimte aan herinneringen en emoties. Ze helpen om de pijn en het verdriet te verwerken. Ze geven houvast en brengen verbinding; met de overledene, met jezelf, met anderen en met het leven. Ze maken zichtbaar wat belangrijk is. En ze markeren de overgang naar het leven waarin alles anders zal zijn. Een goed afscheidsritueel transformeert en heelt.

Mogelijkheden

Er is veel mogelijk als het om afscheidsrituelen gaat, vaak zelfs veel meer dan je denkt. Als het overlijden onverwacht komt, voelt tijd als een beperkende factor. Toch hoeft het niet veel extra tijd en moeite te kosten om de afscheidsrituelen een meer persoonlijke invulling te geven. Bovendien is er ook ná de uitvaart nog veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld ook aan een bijzondere manier om de as te verstrooien. Of een herdenkingsbijeenkomst op een later moment.

Van kaarsen tot dans …

Bij een ritueel sta je bewust en ‘plechtig’ stil bij het loslaten en afscheid nemen van de overledene. Daarbij kun je gebruik maken van bijvoorbeeld kaarsen, verhalen, gedichten, bloemen, linten of kaartjes. Maar ook geuren, smaken, klanken, woorden, stenen, vlinders, vogels of zelfs dans kunnen onderdeel uitmaken van een persoonlijk afscheidsritueel.

… als het maar pást bij wie de overledene was

Waar het om gaat, is dat het pást bij wie de overledene was, en hoe je hem of haar wilt meenemen in het leven.

 

Gedicht Op een dag als vandaag (c) Hanami ritueelbegeleiding
(c) Hanami ritueelbegeleiding