Tarief

Voorbereiden en (bege)leiden van een afscheidsceremonie

Het tarief is 450 euro (geen BTW). In een gesprek van ongeveer twee uur bespreken we het leven en afscheid van de overledene en wat ik voor jullie kan betekenen. Je kunt hierbij denken aan:

het schrijven van het levensverhaal en/of een persoonlijk gedicht;
het meedenken over passende gedichten en muziek;
het samen zoeken naar een persoonlijk symbool;
het vormgeven van een ritueel;
het leiden van de afscheidsceremonie en/of het uitspreken van een aantal teksten;
telefoon- en mailcontact tijdens de dagen voor de uitvaart.

Extra kosten kunnen zitten in bijvoorbeeld een blijvend aandenken voor de bezoekers, of het maken van een powerpointpresentatie. Als ik in totaal meer dan 100 kilometer reis voor de gesprekken en de uitvaart,  is de kilometervergoeding 0,19 cent per kilometer.

Jullie ontvangen vooraf een eenvoudig draaiboek en alle teksten die uitgesproken gaan worden, zodat we zeker weten dat wat er wordt verteld het goede is. Na de uitvaart ontvangen jullie alle teksten in een netjes vormgegeven digitaal document. Zo kunnen jullie alles nog eens rustig nalezen en bewaren als een mooie herinnering.

Zowel particulieren als uitvaartondernemers kunnen mij benaderen om invulling aan een uitvaart te geven. Veel uitvaartverzekeringen kennen mogelijkheden om dit bedrag te vergoeden.

Schrijven (en uitspreken) van een levensverhaal

Het tarief is 275 euro (exclusief BTW).

Het is ook mogelijk dat jullie me enkel willen inzetten voor het schrijven (en uitspreken) van het levensverhaal. In die situatie hebben we een voorgesprek van ongeveer twee uur en daarna mailcontact over de tekst. En als jullie dat wensen, spreek ik het levensverhaal uit tijdens de afscheidsceremonie.

Voorgaan in een afscheidsceremonie

Als jullie al goed weten wat jullie willen, maar iemand zoeken voor de puntjes op de i in het draaiboek en een verbindster tijdens de ceremonie, dan reken ik 55 euro per uur (vaak kom ik in deze situatie uit op een prijs van 220  tot 275 euro).

Gesprek bij leven

Als je weet dat je binnenkort gaat overlijden, of dat nog niet weet, maar wel graag vooraf wilt bespreken en vastleggen hoe je afscheid eruit gaat zien, kun je gebruik maken van mijn diensten. We staan in een ‘gesprek bij leven’ uitgebreid stil bij de fijne en de verdrietige momenten en hoe we hier een vorm aan kunnen geven in je uitvaart. Indien gewenst hebben we een jaarlijks contactmoment voor het eventueel bijstellen van de wensen. Ik breng hiervoor geen kosten in rekening.

Gedicht Uit liefde voor het leven (c) Hanami ritueelbegeleiding
(c) Hanami ritueelbegeleiding