Tarieven

Rituele zorg voor stervende/net gestorvene en de naasten/nabestaanden

Ondersteuning en rituelen

Voor een kennismakingsgesprek breng ik geen kosten in rekening. Over de kosten voor de rituele zorg die ik vervolgens -altijd in overleg- bied, maken we vooraf afspraken. Ik vind het belangrijk dat deze zorg voor iedereen beschikbaar is; dus ook voor mensen die niet zoveel geld te besteden hebben. De zorg kan bestaan uit ondersteuning van de stervende en naasten/nabestaanden, en/of uit het uitvoeren van kleine rituelen voor of na het sterven, zoals een zegening, drummen of een wake houden. 

Gesprek bij leven

Als je weet dat je binnenkort gaat overlijden, of dat nog niet weet, maar wel graag vooraf wilt bespreken en vastleggen hoe je afscheid eruit gaat zien, kun je gebruik maken van mijn diensten. We staan in een ‘gesprek bij leven’ uitgebreid stil bij de fijne en de verdrietige momenten en hoe we hier een vorm aan kunnen geven in je uitvaart. Indien gewenst hebben we een jaarlijks contactmoment voor het eventueel bijstellen van de wensen. Ik breng hiervoor geen kosten in rekening.

Ritueelbegeleiding bij uitvaart

Voorbereiden en (bege)leiden van een afscheidsceremonie

In een gesprek van ongeveer twee uur bespreken we het leven en afscheid van de overledene en wat ik voor jullie kan betekenen. Je kunt hierbij denken aan:

het schrijven van het levensverhaal en/of een persoonlijk gedicht;
het meedenken over passende gedichten en muziek;
het samen zoeken naar een persoonlijk symbool;
het vormgeven van een ritueel;
het leiden van de afscheidsceremonie en/of het uitspreken van een aantal teksten;
telefoon- en mailcontact tijdens de dagen voor de uitvaart.

Het tarief is 475 euro. Extra kosten kunnen zitten in bijvoorbeeld een blijvend aandenken voor de bezoekers, of het maken van een powerpointpresentatie. Als ik in totaal meer dan 100 kilometer reis voor de gesprekken en de uitvaart,  is de kilometervergoeding boven de 100 kilometer 0,19 cent per kilometer.

Jullie ontvangen vooraf alle teksten die uitgesproken gaan worden, zodat we zeker weten dat wat er wordt verteld het goede is. Na de uitvaart ontvangen jullie alle teksten. Zo kunnen jullie alles nog eens rustig nalezen en bewaren als een mooie herinnering.

Zowel particulieren als uitvaartondernemers kunnen mij benaderen om invulling aan een uitvaart te geven. Veel uitvaartverzekeringen kennen mogelijkheden om dit bedrag te vergoeden.

Schrijven (en uitspreken) van een levensverhaal

Het is ook mogelijk dat jullie me enkel willen inzetten voor het schrijven (en uitspreken) van het levensverhaal. In die situatie hebben we een voorgesprek van ongeveer twee uur en daarna mailcontact over de tekst. En als jullie dat wensen, spreek ik het levensverhaal uit tijdens de afscheidsceremonie. Het tarief is 350 euro.

Voorgaan in een afscheidsceremonie

Als jullie al goed weten wat jullie willen, maar iemand zoeken voor de puntjes op de i in het draaiboek en een verbindster tijdens de ceremonie, dan reken ik 70 euro per uur (vaak kom ik in deze situatie uit op een prijs van 280  tot 350 euro).